De basisschoolperiode

De basisschoolperiode vormt een belangrijk deel van de onderwijsloopbaan van het kind. Het team van Pantarijn zet zich daar graag voor in. We vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons op school thuis voelt, en er vele jaren met plezier doorbrengt. Acht belangrijke jaren waarin de basis gelegd wordt voor verdere ontplooiing.

Basisschool Pantarijn is een fusieschool met protestantse en katholieke wortels. Dit is zichtbaar en voelbaar in de lessen en in de omgang met elkaar. Onze school staat open voor mensen uit verschillende culturen en met of zonder eigen geloofsovertuiging. We staan open voor alle leerlingen, met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng. Respect voor elkaar staat centraal.

De leerkrachten werken met elkaar samen om de doorgaande lijn in alle leerjaren te waarborgen. Samen met de interne begeleiders zorgen wij ervoor dat de leerlingen in hun eigen tempo de lessen volgen en zo ver mogelijk komen in hun ontwikkeling.

Wij wensen alle ouders en leerlingen een goede tijd op onze school!

Annelies Siezenga

Directeur