Basisschool Pantarijn

Op basisschool Pantarijn kunnen leerlingen zich in een veilige en gestructureerde leeromgeving ontplooien. Hier werken wij samen en leren wij van elkaar. Positiviteit, respect, vriendelijkheid en rust zijn de norm. Wij zijn verdraagzaam naar elkaar en zien de meerwaarde van diversiteit.

Alle Pantarijn-medewerkers spreken dezelfde taal en zijn daarmee voorspelbaar voor de leerlingen; dit draagt bij aan de sociale veiligheid in school en de ontwikkeling van de leerlingen.

Wij hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en stimuleren ieders inzet. Ons doel is om elke dag kwalitatief goed onderwijs te bieden. Dit doen wij passend en gevarieerd bij de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij leren kinderen om vertrouwen te hebben in eigen kunnen; dat zij kennis van zichzelf en de ander ontwikkelen en zich sociaal tot elkaar kunnen verhouden. Wij werken aan een stevige basis van kennis en talenten waarin zelfstandigheid, reflectievermogen en een actieve leerhouding bijdragen aan een brede ontwikkeling.

In onze schoolomgeving word je gewaardeerd, mag je oefenen tot het lukt en word je voorbereid op een goede start in het voortgezet onderwijs.