Creatief Oplossen Groep (COG)

De Creatief Oplossen Groep op basisschool Pantarijn bestaat uit leerlingen die de reguliere lesstof snel begrijpen en dus meer uitdaging en dan vooral andere uitdaging nodig hebben.

Bij de COG ligt het accent op ‘Think Different’ en wordt een beroep gedaan op vaardigheden zoals abstract denken, flexibiliteit, effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, samenwerken met gelijkgestemden, etc. De out-of-the-box opdrachten dagen uit en prikkelen de leerlingen om zich écht in te zetten, om iets te willen leren begrijpen en vooral om door te zetten en niet op te geven omdat iets lastig lijkt. Vlotte denkers weten vaak direct het goede antwoord en staan niet stil bij het waarom, omdat dit (nog) niet nodig is. Voor een goed denkproces is tijd nodig, de oplossing moet niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan. Stoeien met de lesstof en constructief samenwerken met andere vlotte denkers is voor leerlingen van de COG belangrijk om tegen grenzen van het denken en het eigen (on)vermogen aan te lopen, want juist op zulke momenten wordt er geleerd.