De schooldagen

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag

08.30 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 14.30 uur

In- en uitgaan 

Tien minuten voor aanvangstijd staat de deur open. De leerlingen en ouders van groep 1 t/m 6 zijn welkom in school om hun kind naar de groep te brengen. In de klas begint het dagprogramma met een startactiviteit. De leerlingen van groep 7&8 gaan zelfstandig de school in. Om 08.30uur beginnen de lessen.

Als de dag om is komen de kleuters met de leerkracht naar buiten. Ouders wachten hen op bij het kleuterplein. Mocht u wat aan de late kant zijn; geef dit dan even door aan school. De leerkracht neemt uw kind(-eren) mee naar binnen tot u gearriveerd bent. Kleuters mogen zonder toestemming van de ouders niet alleen naar huis.

Pauze 

De groepen 3 t/m 8 pauzeren een kwartier lang op het schoolplein tussen 10.00 uur tot 11.00uur. De groepen spelen in eigen tijdsblokken buiten. Bij heel slecht weer pauzeren de groepen in de eigen klas. De groepen 1 en 2 spelen elke dag in de ochtend en middag bij droog weer op het kleuterplein buiten.